Cenník

Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov
line

Cenník

Mimosúdne riešenie sporu je vždy splatné ku dňu ukončenia riešenia sporu. V konečnej cene je zahrnuté posúdenie podkladov predložených iniciátorom o vhodnosti na mimosúdne riešenie sporu, spracovanie oslovenia a zaslanie druhej strane mediátorom ponuku na mimosúdne riešenie sporu, prípadne iný spôsob kontaktovania druhej strany, samotné mimosúdne riešenie sporu a spracovanie výslednej mimosúdnej dohody.

Mimosúdne riešenie sporu (mediácia) pre fyzické osoby (právnické osoby)

  • 10 % z hodnoty sporu do výšky 33 000 € (5% nad 33 000€)
  • ak nie je možné vyčísliť hodnotu sporu od 30 € (právnické osoby od 90 €)
  • ak nie je možné vyčísliť hodnotu sporu v rámci sporu v EÚ od 120 €

Poplatok za konzultácie fyzických osôb, resp. právnických osôb od 60€/hod. resp. od 120€/hod. sú splatné po dohode s mediátorom.

line