Internetové spory

Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov Mimosúdne riešenie sporov
line

Internetové spory

Internetové spory sa najčastejšie týkajú podvodného konania, ktoré záujemcov, resp. spotrebiteľov lákajú na informácie o rôznych podujatiach alebo súťažiach. Na prístup k stránkam je potrebná registrácia, ktorá ale zároveň zahŕňa aj platený prístup na uvedenú stránku.

Nakoľko uvedené spoločnosti, ktoré prevádzkujú podvodné webstránky alebo tzv. „platené pasce“ majú jediný cieľ a to vylákať od ľudí peniaze, čo sa im väčšinou z celkového počtu od 20-30 % ľudí aj podarí. Na tých, čo nezaplatia, robia najskôr nátlak neustálym zasielaním emailov, čomu sa následne niekoľko z nich podvolí a zaplatia. Neskôr tých, ktorí nezaplatia, uvedené spoločnosti (sú registrované najčastejšie v krajinách mimo EÚ) presunú bremeno vymáhania na s nimi prepojenú slovenskú s.r.o., ktorá má v predmete činnosti správu a vymáhanie pohľadávok a tí pod zámienkou súdnych rozhodnutí alebo exekúcií pokračujú v nátlaku na spotrebiteľov. Zaujímavosťou je, že nie je známy žiadny prípad v krajinách EÚ, ktorý by skončil rozhodnutím súdu v prospech uvedených podvodných spoločností a dokonca v Nemecku bolo niekoľko ľudí za uvedenú činnosť známu pod názvom „platené pasce“ zatknutých.

V Slovenskej republike prvostupňový Okresný súd v Poprade rozhodol v prvom internetovom spore svojho druhu v prospech poškodeného spotrebiteľa a vyhlásil zmluvu s internetovým portálom za absolútne neplatnú. Okrem toho rozhodol o náhrade škody a zároveň o odstránení protiprávneho stavu pozastavením vysielania internetovej stránky.Predmetný právny úkon medzi žalovaným a žalobcom je podľa súdu neplatný, pretože bol uzatvorený v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. Uvedením obsahu týchto všeobecných obchodných podmienok žalovaný podľa súdu zneužil zásadu čestnosti.

Rozhodnutie súdu je síce prelomové a aplikovateľné pre všetkých spotrebiteľov v podobných internetových sporoch na Slovensku, zároveň však treba dodať, že to všetkým poškodeným spotrebiteľom nezaručuje, že sa im podarí vymôct už zaplatené peniaze.

line